Schriftelijke vragen 'Tegemoetkoming gedupeerde ondernemers Limburg'

De waterramp in Limburg heeft veel ondernemers zwaar getroffen. Dit komt bovenop anderhalf jaar corona.

Er heerst nu onzekerheid over wanneer en hoeveel financiële steun ze krijgen. Collega Silvio Erkens en ik roepen de minister op om snel duidelijkheid te bieden én om te kijken of voorschotten mogelijk zijn.
De ondernemers moeten zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen.


Vraag 1
Bent u bekend met het artikel ''Verzekeraars weigeren na watersnood miljoenenschade uit te keren aan dertig Valkenburgse gedupeerden'' van 2 augustus 2021? Wat vindt u hiervan? Deelt u de mening dat ondernemers zo snel mogelijk geholpen moeten worden zodat ze weer kunnen ondernemen?

Vraag 2
Klopt het dat in afwachting van de ministeriële regeling, die toegesneden is op de rampsituatie, er veel onzekerheid heerst bij gedupeerde ondernemers? Wanneer verwacht u dat deze regeling afgerond is? Is het mogelijk dit proces te versnellen?

Vraag 3
Heeft u daarnaast al zicht op het vast te stellen schadegebied? Gaat het hier enkel om de overstroming van de Maas of gaat u een bredere definitie hanteren?

Vraag 4
Klopt het dat veel ondernemers het al lastig hadden door de coronacrisis, zeker nu ze zich gedwongen zien hun onderneming door waterschade nog langer gesloten te houden totdat alles weer gerepareerd is? Hoe bent u van plan om te gaan met deze omzetderving die vaak het verschil tussen heropening en definitieve sluiting kan betekenen voor veel ondernemers?

Vraag 5
Bent u bereid, als het niet mogelijk is op korte termijn duidelijkheid te verschaffen aan gedupeerde ondernemers, gebruik te maken van voorschotten, zodat zij al snel kunnen beginnen aan het herstel van de schade?