Schriftelijke vragen 'Brandweer ontbeert oefenruimte tunnel- en flatbranden: ‘Afreizen naar Zwitserland'

Vragen van het lid Michon-Derkzen (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Brandweer ontbeert oefenruimte tunnel- en flatbranden: ‘Afreizen naar Zwitserland’.

1) Bent u bekend met het bericht ‘Brandweer ontbeert oefenruimte tunnel- en flatbranden: Afreizen naar Zwitserland’?

2) Klopt het dat de brandweer levensgevaarlijke incidenten niet optimaal kan oefenen in Nederland?

3) Klopt het voorts dat Nederlandse brandweermensen in Zwitserland getraind moeten worden om te kunnen oefenen met incidenten als tunnel- en flatbranden?

4) Welke oefeningen zijn volgens u zo specialistisch dat ze niet in Nederland kunnen worden geoefend?

5) Bent u met de VVD-fractie van mening dat het oefenen van een brand in een flat of in een tunnel in Nederland zou moeten kunnen plaatsvinden omdat dergelijke branden hier in Nederland goed denkbaar zijn?

6) Kunt u aangeven om hoeveel trainingen in Zwitserland of in andere landen het zou gaan?

7) Hoeveel kosten zijn gemoeid met oefenen in het buitenland, per jaar?

8) Worden de kosten doorberekend als gebruik zou worden gemaakt van oefenterreinen van Defensie of politie? Zo ja, wat zijn de kosten per jaar?

9) Waarom wordt er bij deze trainingen geen gebruik gemaakt van oefenlocaties van Defensie? Wat staat hier in de weg?


Foto: "Amsterdam Brandweer turntable ladder fire engine" by Can Pac Swire is licensed with CC BY-NC 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/