Motie samenwerking politie en boa's

Goede samenwerking tussen politie en boa’s is ontzettend waardevol en juicht de VVD dus van harte toe. Ik vind het mooi om te zien dat die samenwerking, onder andere vanwege covid-19, steeds intensiever wordt. Ook in Den Haag en Rotterdam zie ik positieve ontwikkelingen in de samenwerking tussen boa’s en de politie. Daarom heb ik een motie ingediend om de regering de ‘best practices’ die uit deze intensieve samenwerking voortvloeien, te laten bundelen en dit beschikbaar te stellen aan gemeenten. Zo kunnen we elkaar inspireren en is het niet nodig om overal opnieuw het wiel uit te vinden. De motie is met 129 stemmen voor aangenomen!

Je vindt de motie hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z12326&did=2021D26551